O mně

Mgr. Lenka Knitlová,
poradce pro pozůstalé a krizový intervent


Při své práci s pozůstalými považuji za nejdůležitější vytvoření bezpečného prostoru pro naslouchání, které je někdy tou nejúčinnější terapií. Ochotu mluvit o věcech, jimž se obvykle vyhýbáme, jako jsou detaily ohledně umírání a smrti, bolestné vzpomínky nebo emoce při posledním rozloučení. U každého truchlícího respektuji jeho individuální prožívání, možnosti a odlišnosti. Poradenství pro pozůstalé vnímám především jako doprovázení klienta v jeho těžkém životním období a jako pomoc při hledání odpovědí na otázky po ztrátě blízkého člověka.


Mým cílem je pomoci společnými silami najít cestu a sílu k znovunalezení smyslu života.

Vzdělání:

  • Univerzita Hradec Králové – Sociální Patologie a prevence (Bakalářské studium)
  • Univerzita Hradec Králové – Sociální Pedagogika (Magisterské studium)

Kurzy:

  • Poradce pro pozůstalé přípravný kurz (PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková)
  • Krizová intervence – výcvik v systému pro psychologickou pomoc obětem trestné činnosti a mimořádných událostí
  • Systemický přístup k práci s krizí (akreditovaný vzdělávací program)
  • Problematika smrti a provázení v rámci poskytování sociální služby umírajícím a jejich blízkým ( Ilona Peňásová, PhDr. Daniela Vodáčková)
  • Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí
  • Profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé 69-020-M osvědčená Ministerstvem pro místní rozvoj (viz http://www.mmr.cz)
  • Sebevražda a sebevražedné jednání (akreditovaný vzdělávací program)

Členství:

  • Asociace poradců pro pozůstalé z. s.

Napsali o mně: