Umrtí v rodině

Proč?

Otázka, kterou si nejčastěji pokládáme v souvislosti s životní událostí, kterou je smrt nám blízkého člověka. Hledáme odpovědi na četné otázky, které by nám pomohly tento fakt přijmout nebo vysvětlit příčinu.

Kdo mi může pomoci?

V souvislosti s tragickou životní událostí, která otřese naším životem, můžeme potřebovat někoho, kdo nás bude provázet během umírání a smrti blízké osoby, smutečních a pohřebních rituálů, zármutku a truchlení. Pomůže hledat, zvažovat a plánovat další kroky.

  • Ztráta blízkého člověka je těžkou životní krizí a dotýká se všech členů rodiny. Mohou být ztrátou natolik zahlceni, že nedokáží vnímat potřeby jiných. Každý člověk také prožívá ztrátu blízké osoby odlišně.
  • Velmi potřebná je pomoc dětem, které si ztrátu zpravidla uvědomují s časovým odstupem.
  • Ztráta blízkého člověka je provázena napětím v rodině, které děti vycítí a mohou se cítit opuštěné těmi, kteří zůstali.

Jak?

Jak sdělit nepříjemnou zprávu členům rodiny. Velmi často kladená otázka v případě, že je nutné o smrti informovat děti nebo smrt nastala v důsledku tragické události (dopravní nehoda, sebevražda, problematické rodinné vztahy apod.)

Vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka, zvládnout proces truchlení může být nad naše síly, protože u pozůstalých tato ztráta vyvolává silné emoční reakce a může nabourávat vztahy s jinými lidmi či narušit vlastní identitu, a proto je vhodné vyhledat pomoc.