Podpůrná skupina

Podpůrná skupina pro pozůstalé po sebevrazích
Cílem podpůrné skupiny je vytvoření bezpečného místa pro vzájemné sdílení a vyjádření toho, co řešíte, co Vás trápí a o čem se jinak velmi těžce mluví.
Členové skupiny se schází v pravidelných intervalech s lidmi, kteří prožili nebo prožívají něco podobného a mohou se tak vzájemně nejenom podpořit, ale se svoji zkušeností se mohou podělit s ostatními. Podpůrná skupina nenahrazuje odbornou péči, přítomná poradkyně udržuje hranice a usměrňuje dění ve skupině.
Skupina se otevírá po uzavření vstupních rozhovorů, účast ve skupině nelze na nikoho převést s ohledem na bezpečný prostor všech zúčastněných.


Základní informace pro skupinu
– Mlčenlivost a důvěrnost (informace sdělené ve skupině se nikomu
dalšímu nesdělují)
– Otevřenost a upřímnost (vyjadřování skutečných pocitů tady a teď)
– Respektování soukromí a intimity členů skupiny (každý hovoří sám za
sebe)
– Dodržování organizačních pravidel (dochvilnost apod.)
– Maximální počet členů ve skupině je 5
– Člen skupiny se finančně podílí na provozních nákladech
– Členem skupiny nejsou lidé z jedné rodiny
– Skupina se schází obvykle 1x měsíčně a setkání trvá zpravidla 1,5
hodiny

Skupina se setkává v odpoledních hodinách  v Kostelci nad Orlicí, pokud
chcete sdílet informace a otevřeně diskutovat s  lidmi, kteří jsou spojeni zkušeností se stejnou událostí, domluvte si vstupní rozhovor na e-mailové adrese (viz kontakt).